SOBRE MI

MFS ARQUITECTURA

MFS ARQUITECTURA és un despatx d’arquitectura fundat l’any 2005 per Miquel Feliu Soler.

El despatx està especialitzat en el disseny i construcció d’edificis amb un alta eficiència energètica amb l’objectiu de reduir les despeses de consum al client, les emissions a l’atmòsfera i millorar el confort dels usuaris. Part d’aquesta aportació a la reducció d’emissions es basa, sempre que es pugui, en la introducció de sistemes prefabricats en els edificis nous o ampliacions. La reducció de temps en l’execució es transforma moltes vegades en una necessitat del client i sempre en un benefici per l’obra. És per aquest motiu que el despatx està especialitzat en utilitzar sistemes prefabricats tant de formigó com de fusta segons l’emplaçament i condicions de l’entorn.

En aquells edificis existents es cerca des d’un primer moment l’adequació de l’edifici a les noves necessitats de la propietat i la millora de l’eficiència energètica per acostar tant com sigui possible les prestacions d’un edifici existent a un edifici nou.

Aquesta filosfia de treball no tindria sentit sense un correcte seguiment de l’obra. Per això, considerem imprescindibe el seguiment constant de l’obra per a tenir una relació permanent amb el constructor i generar l’equip necessari per a tirar endavant el projecte tal com s’ha previst en el projecte.

Amb un tracte proper i treballant colze a colze amb el client, es cerca generar espais adequats a la propietat, l’espai i l’entorn. Només així entenem que es poden crear espais que funcionin i emocionin. 

Sobre Mi

MFS ARQUITECTURA despatx d’arquitectura fundat per Miquel Feliu Soler.

El despatx està especialitzat en el disseny i construcció d’edificis amb un alta eficiència energètica amb l’objectiu de reduir les despeses de consum al client, les emissions a l’atmòsfera i millorar el confort dels usuaris. Part d’aquesta aportació a la reducció d’emissions es basa, sempre que es pugui, en la introducció de sistemes prefabricats en els edificis nous o ampliacions. La reducció de temps en l’execució es transforma moltes vegades en una necessitat del client i sempre en un benefici per l’obra. És per aquest motiu que el despatx està especialitzat en utilitzar sistemes prefabricats tant de formigó com de fusta segons l’emplaçament i condicions de l’entorn.

En aquells edificis existents es cerca des d’un primer moment l’adequació de l’edifici a les noves necessitats de la propietat i la millora de l’eficiència energètica per acostar tant com sigui possible les prestacions d’un edifici existent a un edifici nou.

Aquesta filosfia de treball no tindria sentit sense un correcte seguiment de l’obra. Per això, considerem imprescindibe el seguiment constant de l’obra per a tenir una relació permanent amb el constructor i generar l’equip necessari per a tirar endavant el projecte tal com s’ha previst en el projecte.

Amb un tracte proper i treballant colze a colze amb el client, es cerca generar espais adequats a la propietat, l’espai i l’entorn. Només així entenem que es poden crear espais que funcionin i emocionin.

Experiència des de

2005