Casa MT

Es tracta d’un habitatge unifamiliar existent entre mitgeres que dóna a dos carrers i compta amb un pati central a l’edifici que dóna llum a habitacions interiors comunicades inicialment per un passadís.

El projecte es centra en potenciar la il·luminació interior a través d’aquest pati generant una gran vidriera que doni a aquest i acompanyi l’escala com element que articula tota la distribució de l’edifici.

La planta primera es redistribueix del tot eliminant la majoria de divisions per a generar un espai diàfan dedicat a estar-menajador-cuina obert al pati interior i la façana. Aquest espai està separat de la zona de nit mitjançant l’escala interior que es converteix en element distribuidor i comunicació amb la planta primera.

La planta segona, inicialment dedicada a magatzem , s’habilita i s’amplia per a generar una zona de nit i una zona de sala polivalent amb accés a la terrassa. La comunicació amb aquesta sala es realitza a través d’una passarel·la que salva el doble espai que dóna al estar-menjador i enfatitza així l’entrada de llum a aquesta a través del pati i la sala polivalent, la qual a través de la gran obertura a la terrassa actua com a lluernari de l’espai.

Per a la construcció dels nous forjats o dels rehabilitats, s’utilitza un sistema de revoltons ceràmics tradicionals pintats de blanc que contrasten amb la textura de maó massís de les mitgeres. 

Altres projectes